Mesquita de Masnou

Dia 1 de rodatge. Gravació a la mesquita de Masnou.